Contact

e-mail: wandering@math.uni.lodz.pl

Phone:  +48 42 6355881
Fax:     +48 42 6354266

www: http://wandering.math.uni.lodz.pl

Postal address: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
                        ul. Banacha 22
                        90-238 Łódź
                        Poland